Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach

Jest to klasyczna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze stawami ściekowymi doczyszczającymi o projektowanej przepustowości Qśr d=800 m3/d Jest to klasyczna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze stawami ściekowymi doczyszczającymi o projektowanej przepustowości Qśr d=800 m3/d. Zlokalizowana została w odległości 1 km od skraju zabudowań Legnickiego Pola przy drodze do Biskupic.

Obecnie służy mieszkańcom Legnickiego Pola, Nowej Wsi Legnickiej, Raczkowej i Biskupic, Taczalina, Księginic oraz Gniewomierza. Docelowo ma obsługiwać także pozostałe sołectwa, które przyłączane będą w miarę rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oprócz Koskowic, Bartoszowa i Kłębanowic.

Podstawowe części oczyszczalni to: osadniki wstępne, złoża biologiczne, osadniki wtórne, pompownia osadów, stawy ściekowe, komora reakcji z chlorem, punkt zlewowy ścieków dowożonych. Zasadniczą funkcją zbiornika zlewnego jest przyjmowanie do oczyszczalni ścieków dowożonych, w tym przez indywidualne gospodarstwa rolne, nie tylko z terenu gminy. Ustalone uchwałą nr XII/60/07 Rady gminy Legnickie Pole z dnia 11 grudnia 2007 roku opłaty za wprowadzanie ścieków wynoszą:

  • Za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe na terenie gminy 2,97 zł netto za m3
  • Za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez dostawców pozostałych na terenie gminy 4,06 zł netto za m3
  • Za dostarczenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków:
    • 2,97 zł netto za 1 m3 - w przypadku ścieków dostarczanych przez gospodarstwa domowe
    • 4,06 zł netto za 1 m3 - w przypadku ścieków dostarczanych przez pozostałych dostawców

Oczyszczalnia  ścieków w Biskupicach
Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach - widok na osadnik wstępny

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu