Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Drukuj
Utworzono: środa, 11, październik 2017
azbest00Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap II". Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wykonawcą prac była firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski. W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 28.209,70 zł, Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 23.978,24 zł.
     Zadanie zakończyło się w sierpniu br. i obejmowało demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole w ilości 59,11 Mg.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.nfosigw.gov.pl

NFOSIGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl

WFOSIGW