Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Drukuj
Utworzono: środa, 12, październik 2016
indeksGmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap I". Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą prac była firma "EKO-MIX" Konstanty Spurek.
W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 56.150,50 zł, Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 47.727,90 zł.
Zadanie zakończyło się w sierpniu b.r. i obejmowało demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole w ilości 110,32 Mg

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.nfosigw.gov.pl

NFOSIGW


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl

WFOSIGW