Ostatnio dodane - Nowa Wieś Legnicka

Życzenia na Dzień Dziecka
niedziela, 31, maj 2020
Thumbnail Drogie Dzieci,1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji wszystkim najmłodszym i tym trochę starszym dzieciom życzymy wszystkiego co najlepsze, wiele radości z życia oraz doskonałych wyników w nauce. Niech uśmiech od ucha do ucha jak ciepłe słoneczko nieprzerwanie gości na...

INICJATYWA LOKALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEGNICKIE POLE

0001.jpgZapraszamy mieszkańców Gminy Legnickie Pole do składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zadania można realizować w obszarze:
➡️działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
➡️działalności charytatywnej;
➡️
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
➡️działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
➡️kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
➡️promocji i organizacji wolontariatu;
➡️nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
➡️wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
➡️turystyki i krajoznawstwa;
➡️ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
➡️porządku i bezpieczeństwa publicznego;
➡️rewitalizacji.
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Gminy bezpośrednio jako grupa inicjatywna lub za pośrednictwem organizacji, które mają siedzibę na terenie Gminy.
Nabór wniosków odbywa się przez cały rok.
Szczegółowe informacje, regulamin, wzór wniosku, wzór umowy oraz wzór sprawozdania znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/…/3424-zarzadzenie-nr-0050-…

Sprawozdanie z realizacji zadania