Wigilia

Image Tradycją stała się wigilia dla osób starszych i samotnych organizowana przez Wójta Gminy Legnickie Pole Aleksandra Kostunia, przy udziale pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.  Podobnie jak w ostatnich dwóch latach, tak i w tym roku 21 grudnia o godz. 17:00 spotkały się osoby samotne i starsze przy wspólnym wigilijnym stole, by poczuć choć przez chwilę ciepło, radość i więź z drugim człowiekiem. Po życzeniach, które składali Wójt Gminy Aleksander Kostuń oraz wikariusz Parafii w Legnickim Polu ksiądz Marcin Kubów wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenie.

Podsumowanie

Image  W dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Systemowy „Przez Aktywność do Sukcesu” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przybyłych gości serdecznie powitała Kierownik GOPS Agata Kalinka.

Problem z akcyzą

ImagePodobnie jak w latach ubiegłych, do końca listopada gminy mają obowiązek wypłacenia rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na akcyzę otrzymywana jest z budżetu państwa. W listopadzie bieżącego roku gminy poinformowane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego o wypłacie tylko 50 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

Antena na pomniku

ImageDo końca listopada 2009 roku był czas na składanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Na terenie Legnickiego Pola mamy ich bardzo dużo. Najcenniejszym jest kościół p. w. Św. Jadwigi Śląskiej i dawny klasztor Ojców Benedyktynów.

Wieża niezgody

ImageW Legnickim Polu rozpoczęto budowę wieży telefonii komórkowej. Wzbudza ona jednak wiele kontrowersji.
Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Legnickie. Czy jednak zostało ono wydane prawidłowo i czy jest ważne - odpowiedzieć będzie musiał Wojewoda Dolnośląski.

Śmiertelna sprzeczka w Mikołajowicach.

ImageDo śmiertelnego pobicia doszło w zeszły wtorek w Mikołajowicach. Zarówno ofiara jak i sprawca byli mieszkańcami tej miejscowości. Podejrzanemu o ten czyn postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. 53-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za przestępstwo grozi mu 12 lat więzienia.

Pomoc dla bezdomnych w zimie.

ImageOkres jesienno - zimowy to w ciągu roku miesiące najtrudniejsze dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, dla wszystkich którzy w tym okresie w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych.

Zakaz używania fajerwerków

ImageWojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych, które obwiązuje do dnia 14 lutego 2010 roku. W powyższym rozporządzeniu zakazuje się używania materiałów, w miejscach publicznych i niepublicznych, mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu