Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania dokumentów na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2009.
Zainteresowani rodzice mogą uzyskać wyczerpujących informacji dotyczących dożywiania pod nr tel. 076-85-82-824 lub 076-85-82-823, a także osobiście od: poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania dokumentów na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2009. Wnioski przyjmowane będą z kompletną dokumentacją, na którą składają się:
  • podanie
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie podania
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym - ha przeliczeniowy
  • decyzję o zasiłku rodzinnym oraz o świadczeniach alimentacyjnych

GOPS może poprosić także o inne niezbędne dokumenty, które mogą być wymagane do przyznania świadczenia związanego z dożywianiem dziecka. Kryterium dochodowe na uzyskanie bezpłatnego dożywiania dziecka w szkole wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie (351 zł. na osobę w rodzinie x 150% = 526,50 zł. na osobę.) Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, o którym mowa wyżej mogą również ubiegać się o pomoc w częściowym pokryciu kosztów posiłków.

Wszyscy, którzy chcą otrzymać pomoc dla swoich dzieci w formie dożywiania od stycznia /od nowego roku / muszą złożyć wymagane dokumenty do dnia 15 stycznia 2009r.

Zainteresowani rodzice mogą uzyskać wyczerpujących informacji dotyczących dożywiania pod nr tel. 076-85-82-824 lub 076-85-82-823, a także osobiście od: poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu