Projekt "SpróbujMy razem"

ImageInformujemy, że na terenie naszego powiatu rozpoczęto realizację projektu „SpróbujMy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacją projektu zajmuje się Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten skierowany jest do kobiet zamieszkujących w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Oferuje on warsztaty, indywidualne wsparcie doradcze oraz szkolenia zawodowe prowadzące do późniejszego zatrudnienia oraz podniesienia statusu społecznego i zawodowego. Uczestniczki projektu będą mogły wybrać dowolny, odpowiadający ich potrzebom, kurs czy też szkolenie. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 lub pod numerem telefonu: 076 862 58 25.

www.legnickiepole.pl/images/stories/file/DEKLARACJA%20SPR%C3%93BUJMY%20RAZEM.doc

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu