Kwalifikacja wojskowa

Image
We wtorek 7 kwietnia 2009 roku odbyła się „kwalifikacja wojskowa” dla mężczyzn z terenu Gminy Legnickie Pole (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) urodzonych w 1990 roku. Odbywała się ona w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy przy ulicy Pomorskiej 19, gdzie swoją siedzibę miała Powiatowa Komisja Lekarska.
Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP – zastąpiła dotychczasowy pobór do armii kwalifikacją wojskową. Osobom podlegającym stawieniu się do kwalifikacji została ustalona zdolność do czynnej służby wojskowej ( tzw. kategoria zdrowia), wydana książeczka wojskowa, jak również wszyscy stawiający się do kwalifikacji przeniesieni  zostali do rezerwy. Zaświadczenie o przeniesieniu do rezerwy wydawane będzie na wniosek osób zainteresowanych. Tylko i wyłącznie ochotnicy zostaną skierowani do   służby w wybranych przez siebie jednostkach wojskowych.
Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału przy dokonywaniu tej czynności zainteresowanej osoby. Potwierdzenie faktu przeniesienia do rezerwy następuje w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (wydania stosownego zaświadczenia) w przypadku stawienia się tej osoby do wojskowego komendanta uzupełnień.
Na terenie naszej Gminy obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegało 37 osób. Stawili się wszyscy


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu