Kwalifikacja wojskowa

Drukuj
Utworzono: środa, 18, marzec 2009
ImageW okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 r. przeprowadzona zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1990 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 17 marca 2009 r. W tym dniu na terenie Gminy Legnickie Pole wywieszone zostały stosowne obwieszczenia.
Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Legnickie Pole (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia (wtorek) w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy przy ulicy Pomorskiej 19. Szczegółowe informacje mieszkańcy Gminy otrzymają wraz z wezwaniem do kwalifikacji.
Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP – zastąpiła dotychczasowy pobór do armii kwalifikacją wojskową. Osobom podlegającym stawieniu się do kwalifikacji zostanie ustalona zdolność do czynnej służby wojskowej ( tzw. kategoria zdrowia), wydana książeczka wojskowa, jak również nastąpi przeniesienie ich do rezerwy. Zaświadczenie o przeniesieniu do rezerwy wydawane będzie na wniosek osób zainteresowanych. Tylko i wyłącznie ochotnicy zostaną skierowani do służby w wybranych przez siebie jednostkach wojskowych.
Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału przy dokonywaniu tej czynności zainteresowanej osoby. Potwierdzenie faktu przeniesienia do rezerwy następuje w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (wydania stosownego zaświadczenia) w przypadku stawienia się tej osoby do wojskowego komendanta uzupełnień.
 
W roku bieżącym obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 r. Podlegają jej także mężczyźni urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Na terenie Gminy Legnickie Pole podlega obowiązkowi kwalifikacji wojskowej 37 mężczyzn.