II stopień alarmowy CRP

Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole!
Informuję, że Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, od dnia 10 października 2019r.  od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się II stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).
Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem:
http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

                                                                                          Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                                                     Rafał Plezia

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu