Umowa podpisana!

P1013208.JPGW dniu 07 maja 2019 roku Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia podpisał umowę na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 432/1) gm. Legnickie Pole – ETAP 3”. Zadanie jest w 50 % współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Do przetargu przystąpiło sześciu oferentów. W wyniku oceny ofert, na podstawie kryteriów wyboru, wykonawcą zadania została wybrana firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, która otrzymała maksymalną ilość 100 punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta opiewa na kwotę 1 861 153,57 zł brutto. Dla porównania najdroższa oferta złożona wynosiła 2 439 505,81 zł brutto. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drugiej połowie maja, natomiast planowany termin realizacji i zakończenia robót budowlanych przewidziany jest do 31.08.2019 roku.
P1013207.JPG