Dobra wiadomość dla Seniorów

senior Mamy dobrą wiadomość dla Seniorów z Gminy Legnickie Pole. Będzie Klub Seniora. Umowa o dofinansowanie została już podpisana.
Gmina Legnickie Pole wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu utworzenia na terenie gminy Klubu Seniora. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Pozyskana kwota 72 000 zł stanowi 80% kosztów realizacji projektu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń po dawnym GZGK, zakup mebli kuchennych pod zajęcia kulinarne, zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczeń, remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie klimatyzacja, a w przyszłości wyposażona zostanie pracownia komputerowa. Klub prowadzić będzie zajęcia i przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Najważniejszym celem działań Klubu jest aktywizacja społeczna, kulturalna i psychofizyczna wszystkich jego członków.

Chcemy, aby praca z osobami starszymi oparta była na idei „drugiego domu”, która ma w atrakcyjny sposób wypełnić przestrzeń w aktywności życiowej osób starszych. Jest to idea otwarta na wszelkie formy i działania służące osiągnięciu tego celu. Poza szeroką działalnością kulturalną, ważne miejsce w pracy Klubu zajmie część oświatowa, edukacyjna i opiekuńcza – mówi Wójt Gminy Legnickie Henryk Babuśka.

Gmina Legnickie Pole chce wykorzystać potencjał drzemiący w Seniorach. Spotkania w Klubie mają motywować seniorów do działań na rzecz samopomocy jak również zapobiegać poczuciu osamotnienia i zachęcić osoby starsze do zwiększenia aktywności społecznej i zdrowotnej. O potrzebie utworzenia Klubu Seniora+ świadczy fakt bardzo dużego zainteresowania ze strony seniorów organizowanymi dla nich spotkaniami z okazji świąt – kończy Dyrektor GOPS w Legnickim Polu Jadwiga Furmaniak.