Ptasia grypa - WAŻNE

Drukuj
Utworzono: wtorek, 21, styczeń 2020
KOMUNIKATW związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice (gmina Chojnów) ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8, w dniach 17, 18 oraz 20 stycznia 2020 r. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkania miały służyć wypracowaniu planu działań zmierzających do zminimalizowania skutków wystąpienia wirusa.

Wirus ptasiej grypy H5N8 jest zupełnie niegroźny dla człowieka.

Podjęto decyzję o zamontowaniu na terenie sołectwa Strupice mat dezynfekcyjnych oraz zamknięciu mniej uczęszczanych dróg w obrębie tej miejscowości. Ww. czynności zostały wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy przy niezawodnej pomocy Gminy Chojnów w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa.

Na dziś, ognisko ptasiej grypy w Strupicach jest jedynym potwierdzonym. Nigdzie nie zaobserwowano również potencjalnych symptomów chorobowych, co jest optymistycznym prognostykiem. Nie wolno jednak lekceważyć zagrożenia, dlatego apelujemy do wszystkich hodowców ptactwa, zarówno tych przemysłowych jak i hobbystycznych o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o warunki sanitarne hodowli oraz uważne obserwowanie i zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów. Prosimy również o ścisłą współpracę i pełną realizacją zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych zachowanie daleko idącej ostrożności, w szczególności poprzez:

- wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienie ptaków w budynkach inwentarskich, w których są utrzymywane,

- zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasze przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,

- wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycie rąk w wodzie z mydłem,

- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, Wójta, lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy.